Menfezler

Menfezler
  • Toplayıcı Menfezler
  • Dağıtıcı Menfezler
  • Lineer Menfezler
  • Kapı Transfer Menfezleri
  • Kare Petek Menfezler
  • Yuvarlak Kanal Menfezleri

olarak imalat ve montajını yürütmekteyiz.