Havalandırma Otomasyon Sistemleri

Havalandırma Otomasyon Sistemleri

Mekanik otomasyon sistemleri, işletmelerin elektro-mekanik altyapısına, faaliyet alanına, konfor ihtiyaçlarına bağlı olarak, kaynak optimizasyonu ile etkinliğini arttırıp, insan faktörünü minimize ederek, işletme maliyetlerinde büyük oranda tasarruf sağlamaktadır.

İşletmelerin mevcut elektro-mekanik altyapısına, faaliyet alanına, konfor ihtiyaçlarına, kurum kurallarına bağlı olarak, aşağıdaki noktaların uygulanması hem işletme maliyetlerinde tasarruf sağlamakta, hem de kaynak optimizasyonu ve etkinliğini arttırmaktadır. İşletmelerde özellikle elektro-mekanik sistem kontrollerinde insan faktörünün minimize edilmesi gerekmektedir.

Elektro-Mekanik Sistem Otomasyonu:

 • Kazan, chiller, pompalar, fanlar, klima santralleri, eşanjörler, kompresörler gibi tüm elektro-mekanik sistemlerin bina otomasyonu üzerinden izlenmesi, elle yada senaryo dahilinde kontrolü, raporlanması işletmelerin olmazsa olmaz zorunluluğudur
 • Bina otomasyon sistemi kullanımının sağladığı kazanımlar:
 • Tüm sistemin, istenen konfor şartları ve senaryolar dahilinde optimum verimle insan müdahalesi dışında çalışması
 • Tüm sistemi tek noktadan görsel olarak kontrol-izleme-raporlama
 • Elektro-mekanik sistem parametrelerinin ölçülebilir olması
 • Minimum teknik personelle maksimum verim sağlanması
 • Mevcut yada potansiyel arızaların masa başında tesbiti imkanı
 • Arızaların, olayların, hareketlerin saat-tarih bazında kaydı ve raporlanması
 • Teknik ekibin arızayı görme-müdahale arasındaki sürelerin takip edilmesi
 • Sıcaklık-basınç-nem vb.. parametrelerin grafik olarak takibi
 • Belli bir çalışma süresinden sonra değiştirilmesi yada servisi gereken parçaların takibi (Fan kayışları, pompa, kompresör, brülör meme vb..)
 • Sözkonusu parça değişimleri ve servis ihtiyaçları için alarmlar, iş emirleri çıkartılması, ilgili personelin uyarılması
 • Çeşitli sistemlerin çalışma sürelerinin hesaplanması ve uygun oranda yüklerin dağıtılması (Chiller, kazan, ikiz pompa, fan vb..)
 • Çeşitli sarfiyatların tesbiti ve raporlanması:
  • Kazan yakıt sarfiyatı
  • Genel yada linyelere bağlı elektrik sarfiyatı
  • Genel yada branşmanlara bağlı gaz ve su sarfiyatı
 • Paket sistemlerin istenen iç parametrelerinin izlenmesi (Kompresör, jeneratör, chiller vb.. çalışma süresi, akü durumu, yağ basıncı vb..)

Gaz-Su-Buhar-Hava Sarfiyatı İzleme:

 • İşletmede tüketilen gazın, suyun, havanın, otomasyona uygun sayaçlarla, bilgisayar ortamında takibi ve raporlanması, işletmeciye sarfiyatlarla ilgili net bir görüş sağlayabilecektir
 • Bahçe sulamada yağmur sensörü yada toprak nem sensöründen gelecek bilgilere göre sulama yapmak su tasarrufu sağlayacaktır
 • Peyzajda farklı bitkilerin farklı su ihtiyacı bulunduğundan, sulamada zonlama yapılarak, bitkilerin ihtiyacına ve yağmur-toprak nem durumuna sulama yapılması önerilmektedir

Havalandırma:

 • Klima santrallerinin ve egzost fanlarının çalışma durma programı otomasyon üzerinden sağlanmalı, insan müdahalesinden olabildiğince kaçınılmalıdır. Bina ısıl karekteristiğine bağlı olarak, mekan kullanımı başlamadan belli bir süre önce santraller açılır, mekan terk edilmeden bir süre önce ise kapatılabilir.
 • Klima santrallerinin hava bastığı ortamlarda hava kalite sensörleri kullanıldığı taktirde, klima santralinin sadece hava kirlendiğinde ve sıcaklığın konfor şartlarının dışına çıktığı durumda çalışması, bunun dışında durması yada hava debisinin ve dışardan alınan taze havanın kontrol edilmesi sağlanabilir
 • Ayrıca ısıtma-soğutma fonksiyonu bulunmayıp, sadece kirli hava atışı yapılan ve genel hava-iç basınç dengesini etkilemeyen mekanlarda da egzost fanlarının sürekli çalışması yerine, hava kalite sensöründen gelen bilgiye göre çalıştırılması da enerji ve ısı tasarruf sağlayacaktır
 • Şartlandırılmış havanın mekana transferi, ortam hava kalitesine de bağlı olarak minimum fan devriyle sağlanmalı, hava kalitesi ve sıcaklığı belli bir süre içinde tutturulamıyorsa, devir ve taze hava oranı arttırılmalıdır.
 • Kullanılmış atık havanın içindeki enerjinin dış ortama atılması, enerjinin ortama / ortamdan nakil kayıpları, fan, kayış, filtre vb.. ekipmanın yıpranması, önemli maliyet kalemleridir
 • Değişken hava debisi ile mekan ısı kontrolü yapmak (VAV vb..), sabit debili sistemlere göre çok daha ekonomiktir. Mekanın ısıtma-soğutma-taze hava ihtiyacına göre hava debisi ayarlanıp, toplam ihtiyaca göre de klima santrali fanlarının devri ayarlanabilir
 • Hava akış hızının azaltılması ve hava kalitesine göre kontrol, dolayısıyla klima serpantinlerinden çekilen ısı enerjisinin azalması, fanın harcadığı elektriğin azalması, fan-kayış vb.. yıpranmasının azaltılması, ortamdaki sesin azalması önemli kazanımlardır
 • Yaz gecelerinde düşük dış ortam sıcaklığı ve nem olduğu taktirde, klima santrallerinin taze hava alışları %100 açılıp, santral bir süre çalıştırılarak, ertesi gün ihtiyaç duyulacak soğutma yükünün bir kısmı azaltılabilmektedir
 • Santral filtre kirlilik uyarısında derhal filtre temizlenerek üfleme ve egzost fanlarının gereksiz enerji harcamasının önüne geçilmeli ve filtre presostatlar belli aralıklarla test edilmelidir
 • Yer altı toprak ısısı kullanılarak, binanın ısıtma-soğutma ihtiyacının kısmen yada tamamen karşılanması mümkündür. Bu konuda ısı pompaları kullanılabilmektedir.